fbpx

Prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR)

Prelucrarea datelor cu caracter personal. încrederea acordată companiei noastre. De aceea tratăm datele primite cu o mare grijă şi le utilizăm doar în scopuri pentru care ne-aţi oferit în prealabil permisiunea. Nu vom trimite mai departe datele personale către terţi fără acordul dumneavoastră explicit.

Această secțiune conține informații importante cu privire la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal. Va rugam să îl parcurgeți pana la final pentru a putea lua o decizie informată cu privire la modul în care interacționam cu dumneavoastră.

Din 25 mai 2018 Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (GDPR) este o reglementare unica, direct aplicabila în toate statele membre ale Uniunii si înlocuiește Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

profITP aplica o politica de confidențialitate si securitate a datelor cu caracter personal în stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale căror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informații relevante privind modul, scopul si durata pentru care vă prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiați si modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

Ce date cu caracter ne-personal colectam?

profITP nu colectează date personale despre dumneavoastră dacă vizitaţi website-ul profITP.ro, decât dacă faceți ca aceste informaţii să fie disponibile catre noi, în mod voluntar, prin serviciul de programare online.

Prelucram datele dumneavoastră de contact: nume, prenume, număr de telefon, număr de înmatriculare pentru autovehiculul programat.

In anumite cazuri, profITP vă va cere informaţii personale pentru a vă oferi un serviciu/oferta sau pentru a putea să vă contacteze. În acest caz, aceste informaţii sunt stocate, iar dumneavoastră veţi fi informat despre scopul utilizării lor.

Dacă decideţi să nu ne puneţi la dispoziţie date personale care vă sunt cerute pe anumite pagini ale website-ului profITP, decizia dumneavoastră nu are consecinţă materială. Se poate întâmpla totuși să nu puteți primi informații şi servicii specifice prin intermediul website-ului.

Ce date cu caracter personal utilizam?

profITP nu colectează date personale despre dumneavoastră dacă vizitaţi website-ul profITP.ro, decât dacă faceți ca aceste informaţii să fie disponibile catre noi, în mod voluntar, prin serviciul de programare online.

Prelucram datele dumneavoastră de contact: nume, prenume, număr de telefon, număr de înmatriculare pentru autovehiculul programat.

In anumite cazuri, profITP vă va cere informaţii personale pentru a vă oferi un serviciu/oferta sau pentru a putea să vă contacteze. În acest caz, aceste informaţii sunt stocate, iar dumneavoastră veţi fi informat despre scopul utilizării lor.

Dacă decideţi să nu ne puneţi la dispoziţie date personale care vă sunt cerute pe anumite pagini ale website-ului profITP, decizia dumneavoastră nu are consecinţă materială. Se poate întâmpla totuși să nu puteți primi informații şi servicii specifice prin intermediul website-ului.

De ce prelucram datele dumneavoastră?

În principal, scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră pe site-ul nostru este acela de a ne ajuta să vă oferim serviciile solicitate.Prelucrarea datelor.

Suplimentar, urmărim în mod automat informații despre dumneavoastră, prin folosirea unor aplicații proprii sau ale unor furnizori de servicii. Aceste informații se referă la detalii despre dispozitiv și browserul utilizat, adresa dumneavoastră de IP, precum și modul cum interacționați cu site-ul nostru. Scopul colectării acestor date sunt pentru a ne putea îmbunătăți funcționalitatea site-ului.

Cat timp prelucram datele dumneavoastră?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru.Prelucrarea datelor.

Nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

profITP nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care profITP este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

Ce drepturi aveți si cum le puteți exercita?

Intrarea în vigoare a GDPR va asigura următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau de a le completa;
 • dreptul de portabilitate;
 • dreptul de solicita ștergerea / anonimizarea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei în care interzice legea;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteți exercita drepturile menționate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@profITP.ro. Pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal si a intereselor dumneavoastră, va putem solicita informatii suplimentare în scopul identificării dumneavoastră.Prelucrarea datelor.

Cum securizăm datele dumneavoastră?

profITP utilizează pentru protejarea informațiilor personale tehnologii, politici și proceduri adecvate, revizuite periodic și actualizate în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • avem măsuri ce protejează împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/ distrugerii/dezvăluirii a datelor cu caracter personal;
 • efectuăm evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;
 • efectuăm audituri și punem în aplicare măsuri pentru siguranța protecției datelor;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.